Uitnodiging online themasessie

Opzetten van verbetercyclus

Deze sessie vond plaats op woensdag 7 december 2022. 

Bent u als arts, manager, kwaliteitsmedewerker, datamanager of op een andere manier intern betrokken bij de vormgeving van verbetercycli? Dan bent u van harte welkom om deel te nemen aan de online themasessie over het inrichten van een verbeterproces.

Samen de NVVC & NVC organiseert de NHR een online bijeenkomst waarbinnen de betrokkenen uit ziekenhuizen met elkaar kennis en ervaring kunnen delen over het inrichten van een proces om uitkomstinformatie optimaal te benutten voor kwaliteitsverbetering.

In deze sessie komen vragen aan bod zoals:

 • Wat zijn de eerste stappen wanneer je wilt beginnen?
 • Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?
 • Wie betrek je en wat is ieders rol?
 • Welke middelen / faciliteiten zijn waardevol?

Tijdens de sessie presenteren vertegenwoordigers van drie ziekenhuizen een praktijkvoorbeeld over hoe zij een verbetercyclus intern hebben georganiseerd. Er wordt afgesloten met een paneldiscussie waarin verschillende vragen omtrent de organisatie van verbetercycli worden besproken.

Deelnemen

De link van de teamsessie is eerder verstuurd naar de projectleider van uw centrum. Voor vragen kunt u contact opnemen met de accountmanager van uw centrum of via email: info@nhr.nl.

Agenda & sprekers

 • Opening: V. Umans
 • Relatie met kwaliteitsbeleid NVVC
 • Achtergrond en aanleiding sessies: N. Medendorp
 • Voorbeelden van verbetercycli
  • Dr. Jippe Balt – St. Antonius Ziekenhuis
  • Mw. Marieke van Breugel – Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ)
  • Dr. Joost Kruik – Ziekenhuis Groep Twente (ZGT)
 • Paneldiscussie
 • Afsluiting & evaluatie

Derde onderdeel van het PDCA-cyclus project

Deze themasessie is het derde onderdeel van een project over de PDCA-cyclus, een samenwerking met NVVC & NVT. In gesprekken met ziekenhuizen werd duidelijk dat er behoefte is aan het uitwisselen van kennis en ervaring bij het organiseren van een effectieve PDCA-cyclus op basis van data verzameld binnen o.a. de NHR.

Victor Umans, Raad van bestuur NHR, benadrukt het belang van deze thema sessie voor vakgroepen: “Middels deze bijeenkomst en eventuele toekomstige bijeenkomsten biedt de NHR een uniek platform voor vakgroepen om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen over het organiseren van een effectieve PDCA-cyclus op basis van data verzameld binnen o.a. de NHR. Wij hopen vakgroepen op 7 december inspiratie te bieden en nét het spreekwoordelijke duwtje in de rug te geven om intern aan de slag te gaan met verbetercycli.”

Een poster over deze bijeenkomst om in uw centrum te verspreiden vindt u hier:

Poster online sessie "Opzetten van Verbetercyclus" icon-download Created with Sketch.

Accreditatie

Voor deelname aan deze sessie is 1 punt toegekend door de NVT, 2 punten door de NVVC & 2 punten door de NVHVV.