Eerste huisartsen sluiten aan bij NHR om kwaliteit van hartzorg te meten en verbeteren

De drie huisartsenorganisaties verbonden aan het Nederlands Hart Netwerk (NHN) zijn de eerste huisartsenorganisaties die informatie over kwaliteit van zorg voor hartpatiënten gaan aanleveren aan de Nederlandse Hart Registratie (NHR). De Nederlandse hartzorg neemt daarmee op internationaal niveau een voortrekkersrol in het meten en verbeteren van de kwaliteit van zorg in de hele zorgketen.

De Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE), De Ondernemende Huisarts (DOH) en Praktijkondersteuning Zuidoost Brabant (PoZoB) zijn alle drie verbonden aan het regionale samenwerkingsverband Nederlands Hart Netwerk (NHN) Zuidoost Brabant. Binnen het NHN spannen alle zorgaanbieders zich in om op basis van Value-based Health Care principes de kwaliteit van zorg, gemeten in de uitkomsten die voor de patiënt het meest relevant zijn, te meten en steeds verder te verbeteren. ‘Inzichten in de geleverde zorg in de hele keten én de resultaten daarvan zijn daarbij essentieel om de kwaliteit van de hartzorg verder te verbeteren’, aldus prof. dr. Lukas Dekker, cardioloog in het Catharina Ziekenhuis.

De NHR ontwikkelt zich met de aansluiting van huisartsen tot een internationaal unieke registratie in de hartzorg. Veelal wordt in de hartzorg de kwaliteit van zorg gemeten rondom complexe interventies. ‘Dat is heel begrijpelijk én belangrijk omdat deze interventies ingrijpend zijn voor de patiënt en de maatschappij geld kosten. Maar er zijn ook hele grote groepen hartpatiënten die geen complexe interventie hoeven ondergaan, zij worden vaak door zowel cardioloog als huisarts begeleid’, vertelt Ellen Huijbers, huisarts en medische directeur van DOH. ‘Ook voor deze patiëntgroepen is het belangrijk dat zorgprocessen en de resultaten daarvan gemeten en continu verbeterd worden. De NHR biedt diverse mogelijkheden om dat proces te ondersteunen.’

De huisartsenorganisaties sluiten aan bij de bestaande NHR kwaliteitsregistraties voor hartfalen en boezemfibrilleren. Beide registraties worden ondersteund door de Dutch Cardiovascular Alliance (DCVA) en worden onder andere in samenwerking met NVVC Connect opgebouwd. Bovendien is bij de registratie voor boezemfibrilleren samengewerkt met het onderzoeksproject Dutch AF en voor hartfalen met het onderzoeksproject Release HF. Vanuit het NHN zijn daarnaast kwaliteitsregistraties gestart op het terrein van coronairlijden en kleplijden, waar de huisartsenorganisaties op termijn ook bij zullen aansluiten. Binnen het HEART4DATA consortium wordt verder gewerkt aan het uitbouwen van de atriumfibrilleren- en hartfalenregistratie, ook richting de eerste lijn, en wordt een infrastructuur ontwikkeld voor het faciliteren van registratie-gebaseerd onderzoek.