Binnen het primaire proces Wetenschappelijk onderzoek worden onderzoeken uitgevoerd en gewerkt aan publicaties op basis van de data en/of methoden zoals die binnen de primaire processen Registratie en Innovatie worden gehanteerd.

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen het primaire proces Innovatie worden nieuwe registraties ontwikkeld en geïmplementeerd en worden conceptuele innovaties vormgegeven door nieuwe toepassingen te implementeren op basis van de data vanuit de kwaliteitsregistratie.

Innovatie

Binnen het primaire proces Registratie worden registraties die een verplicht karakter hebben uitgevoerd.

Registratie

De Nederlandse Hart Registratie is een servicegerichte kwaliteits- en registratie-organisatie waar een kwalitatief hoogwaardige en volledige registratie van alle hartinterventies en hartoperaties in Nederland plaatsvindt. Daarnaast worden ook registraties vormgegeven voor diverse, veel voorkomende, ziektebeelden.

Nederlandse Hart Registratie

Het is de missie van NHR om het belang van de hartpatiënt te dienen door vanuit een integrale, kwalitatief hoogwaardige en innovatieve benadering kwaliteitsbewaking en -verbetering te bevorderen in de hartzorg in Nederland. De hartpatiënt wordt via deze registratie gevolgd door alle fases van het behandeltraject heen, vanaf het moment van het stellen van de diagnose tot jaren na de interventie.

Drie primaire processen

De NHR kent een drietal primaire processen: Registratie, Wetenschap en Innovatie. De NHR werkt intensief samen met diverse partijen, waaronder de hartcentra, de wetenschappelijke verenigingen NVVC en NVT, de DCVA en de Hartstichting.

Registratie
Binnen het primaire proces Registratie worden kwaliteits registraties met verplicht karakter, of dusdanig ver ontwikkeld zijn dat er sprake is van een stabiele situatie die onderhouden moet worden, uitgevoerd.

Innovatie
Binnen het primaire proces Innovatie worden nieuwe registraties ontwikkeld en geïmplementeerd en worden conceptuele of methodologische innovaties vormgegeven met behulp van de binnen de NHR beschikbare gegevens.

Wetenschappelijk onderzoek
Binnen het primaire proces Wetenschap worden aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek beoordeeld, wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, en worden publicaties geschreven op basis van de data en/of methoden zoals die binnen de primaire processen “Registratie” en “Innovatie” worden gehanteerd.

Meer over de NHR