Informatiefolder Nederlandse Hart Registratie

Gegevensverwerking door NHR

De NHR houdt in opdracht van de aangesloten ziekenhuizen, die vertegenwoordigd worden door gemandateerde artsen, landelijke registraties in stand en verwerkt daarvoor persoonsgegevens. Voor deze kwaliteitsregistraties zijn Registratiecommissies in het leven geroepen. Deze Registratiecommissies hebben per registratie het doel en de taak om vast te stellen welke gegevens verzameld worden en welke analyses gemaakt worden. Zij instrueren daarbij de NHR, die de beveiligde gegevensverwerking organisatorisch bewerkstelligt.

De bij de NHR aangesloten ziekenhuizen hebben een informatiefolder (privacy statement) opgesteld over deze gegevensverwerking. In dit document wordt beschreven welke persoonsgegevens de ziekenhuizen verwerken ten behoeve van de relevante verwerkingsdoeleinden en wat de grondslag en de bewaartermijnen zijn. Ook worden de rechten van betrokkenen en de contactinformatie voor eventuele klachten en vragen met betrekking tot deze gegevensverwerkingen vermeld.

Informatiefolder Nederlandse Hart Registratie icon-download Created with Sketch.

Privacyverklaring

Bent u op zoek naar informatie over cookies en gebruik van gegevens op onze website en andere (online) middelen? Lees dan hier verder op de pagina Privacy & Cookies.