Wetenschappelijk onderzoek

Het primaire proces Wetenschappelijk onderzoek wordt vormgegeven door het uitvoeren van onderzoeken en het schrijven van publicaties op basis van de data en/of methoden zoals die binnen de primaire processen Registratie en Innovatie worden gehanteerd.

Daarnaast kunnen in de toekomst gericht prospectieve onderzoeken worden vormgegeven om de effectiviteit van interventies te evalueren. Tot slot kunnen partijen uit het veld onderzoeksvoorstellen indienen. De NHR zal waar mogelijk, en binnen de kaders van hetgeen overeengekomen is met de centra, deze onderzoeken mede mogelijk maken.

Gegevensaanvraag

Wilt u een aanvraag doen om data van de NHR te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek? Lees dan verder op deze pagina voor meer informatie over:

Check haalbaarheid

De NHR heeft voor diverse registraties (Ablatie, Cardiochirurgie, Pacemaker/ICD, PCI en THI) de compleetheid en beschikbaarheid van de verplichte variabelen door de jaren heen in kaart gebracht. Deze compleetheidsoverzichten kunt u gebruiken om inzicht te krijgen in de beschikbare data binnen de NHR en daarmee de haalbaarheid van een onderzoeksidee te toetsen, voordat u een aanvraag indient.

Compleetheidsoverzicht Ablatie icon-download Created with Sketch.
Compleetheidsoverzicht Cardiochirurgie icon-download Created with Sketch.
Compleetheidsoverzicht Hartfalen icon-download Created with Sketch.
Compleetheidsoverzicht Pacemaker/ICD icon-download Created with Sketch.
Compleetheidsoverzicht PCI icon-download Created with Sketch.
Compleetheidsoverzicht THI icon-download Created with Sketch.

Analysetool op Hart en Vaatcijfers

Door gebruik te maken van de analysetool, beschikbaar op Hart en Vaatcijfers, kunt u alvast een aantal basale analyses uitvoeren op basis van eigen selecties met de beschikbare data binnen de NHR.

Voorbeelden daarvan zijn analyses van aantallen of percentages voor een bepaalde behandelgroep of behandelperiode en uitkomsten, al dan niet uitgesplitst naar kenmerken van de patiënt zoals geslacht en leeftijd. Dit kan u verder helpen met het bepalen van de haalbaarheid van een onderzoeksidee, voordat u een aanvraag indient.

Analysetool Hart en Vaatcijfers

Aanvragen

  • Vul het aanvraagformulier gebruik gegevens NHR in, zie onderstaande button.
  • Dien uw voorstel tijdig in.
    De Raad van Bestuur van de NHR heeft het beoordelen van de gegevensaanvragen voor wetenschappelijke onderzoek die bij de NHR worden ingediend belegd bij de Wetenschappelijke Raad. Deze toetst de aanvragen aan de hand van een aantal criteria. De Wetenschappelijke Raad komt zes keer per jaar bijeen. Uw voorstel wordt behandeld in de vergadering mits deze uiterlijk drie weken voorafgaand aan de vergadering van de Wetenschappelijke Raad is ingediend.
NHR Wetenschappelijke Raad verwerking gegevensaanvragen
Aanvraagformulier gebruik gegevens NHR icon-download Created with Sketch.
Goedgekeurde aanvragen icon-download Created with Sketch.
Overzicht wetenschappelijke publicaties icon-download Created with Sketch.

Contact

Heeft u nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met de NHR via wetenschap@nhr.nl.

Contact NHR Wetenschap

Wetenschappelijk beleid

De NHR onderscheidt 4 vormen van onderzoek:

  1. Wetenschappelijk onderzoek op initiatief van Registratiecommissies en leden van de wetenschappelijke verenigingen NVVC/NVT/NVA die werkzaam zijn in één van de bij de NHR aangesloten centra, of medewerkers van de NHR, met als doel kwaliteitsverbetering en publicatie in peer-reviewed tijdschriften;
  2. Onderzoek op initiatief van de NHR naar bijvoorbeeld methodologische thema’s (zoals verbeterprojecten en organisatorische aspecten) of maatschappelijk relevante vraagstukken;
  3. Onderzoek op initiatief van externe non-profit partijen (zoals Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Hartstichting) of commerciële (profit) partijen (zoals farmaceutische bedrijven en fabrikanten van medische hulpmiddelen);
  4. Onderzoek waarbij een combinatie van bovengenoemde partijen betrokken is.

Een uitgebreide uitleg over de inrichting van het primaire proces Wetenschappelijk onderzoek is vastgelegd in het wetenschappelijk beleid van de NHR.

Wetenschappelijk beleid van de NHR icon-download Created with Sketch.

Wetenschappelijke Raad

De Raad van Bestuur van de NHR heeft het beoordelen van de gegevensaanvragen voor wetenschappelijke onderzoek die bij de NHR worden ingediend belegd bij de Wetenschappelijke Raad. Deze toetst de aanvragen aan de hand van een aantal criteria. De Wetenschappelijke Raad komt zes keer per jaar bijeen.

Ledenoverzicht Wetenschappelijke Raad icon-download Created with Sketch.