Publicaties

Door de jaren heen zijn er door de NHR en haar voorgangers diverse publicaties opgeleverd.

Hart & Vaatcijfers

De NHR heeft, samen met de Hartstichting, het initiatief genomen om één centrale plek te creëren voor artsen, onderzoekers, beleidsmakers en andere professionals, waar betrouwbare data over hart- en vaatziekten in Nederland te vinden zijn.

Hart & Vaatcijfers

Jaarlijkse NHR Rapportage

Ook de jaarlijkse NHR Rapportages vindt u op Hart & Vaatcijfers. In deze publicaties treft u per medische conditie, per behandeling, een overzicht van de trends in de Nederlandse hartzorg aan. Tevens worden de uitkomsten per ziekenhuis gepresenteerd.

NHR Rapportage op Hart & Vaatcijfers

Wetenschappelijke publicaties

Via onderstaande knop vindt u een overzicht van de wetenschappelijke publicaties waar de NHR een bijdrage aan heeft mogen verlenen.

Overzicht wetenschappelijke publicaties icon-download Created with Sketch.

Publicaties rechtsvoorganger Meetbaar Beter

Meetbaar Beter, in 2018 opgegaan in de NHR, heeft over de periode 2012 t/m 2017 jaarlijks gerapporteerd op de behaalde resultaten en verkregen inzichten. Klik hier voor het overzicht van de publicaties van Meetbaar Beter.