Handboeken & overige documenten

Inhoudsopgave

Opmerking: VBHC-programma & follow-up programma PM/ICD gaan samen als Waardegedreven Hartzorg programma. Lopende projecten en nieuwe documenten worden aangepast waar mogelijk, in oudere publicaties of afgeronde projecten kunt u nog de oude namen tegenkomen. Meer informatie.

NHR Handleidingen

In de handleidingen staat per aanlevermoment beschreven welke data op welk moment verwacht wordt. Meer informatie over de methode van data-aanlevering kan men terugvinden onder algemene downloads.

Planning jaaraanlevering

NHR Handboeken

Het handboek beschrijft de variabelen sets die voor de gespecificeerde periode van toepassing zijn. Voorgaande versies van handboeken zijn op te vragen via info@nederlandsehartregistratie.nl.

Aangeboren hartafwijkingen bij kinderen en volwassenen, en verworven hartafwijkingen bij kinderen registratie

Ablatie registratie

Atriumfibrilleren registratie

Cardiochirurgie registratie

ConHC registratie

Hartfalen registratie

Pacemaker/ICD registratie

PCI registratie

THI registratie

Overige handboeken


Aanvullende projecten

EVDR

Leadextracties

Postdilatatie/OPTIMIZE-PCI

Wachtlijsten in de cardiochirurgische zorg