Benchmark project Pacemaker/ICD registratie

Sinds 2018 biedt de NHR de mogelijkheid om, op vrijwillige basis en zonder additionele kosten, deel te nemen aan het benchmark project voor de pacemaker- en ICD-registratie. Binnen dit project wordt voor de deelnemende ziekenhuizen inzichtelijk gemaakt hoe de uitkomsten van zorg zijn per ziekenhuis en hoe de ziekenhuizen zich tot elkaar verhouden.

Dit zodat eigen data én data van andere ziekenhuizen gebruikt kunnen worden om waar mogelijk kwaliteit van zorg te verbeteren. Ook kunnen deze analyses gebruikt worden voor de IGJ, die hebben gevraagd om de data over kwaliteit van zorg die aangeleverd worden bij de NHR te duiden en aan te geven hoe een kwaliteitscyclus wordt vormgegeven met behulp van de inzichten die deze data opleveren.

De analyses binnen dit project zijn gericht op de uitkomstmaten zoals een bloedingscomplicatie, perforatie, draad-defecten en dislocaties, mortaliteit etc., waarbij wordt gecorrigeerd voor de zorgzwaarte van de patiënten en gebruik gemaakt wordt van de door de NVVC als verplicht gedefinieerde variabalen. Deze analyses worden gepubliceerd in de NHR Rapportage, te vinden op Hart & Vaatcijfers. In 2022 namen reeds 26 centra deel aan het benchmark project bij pacemakers en 15 centra bij ICD-implantaties.

NHR Rapportage op Hart & Vaatcijfers

Oproep voor deelnemers:

Indien u deel wil nemen aan het benchmark project, dan vragen wij u graag om dit uiterlijk 15 februari bij ons kenbaar te maken door een email te sturen aan Nick van den Berge.

De compleetheid en kwaliteit van de door uw ziekenhuis aangeleverde data is de belangrijkste voorwaarde voor deelname. Onder andere is het van belang dat uw data compleet zijn (>90%) en dat u aan kunt tonen dat u alle geïncludeerde patiënten heeft opgevolgd om vast te kunnen stellen of er binnen de gedefinieerde periode events zijn opgetreden.

Aanmelden benchmark