Promotie Daniël Mol: opsporing en invasieve ablatiebehandeling van boezemritmestoornissen

Op 8 juli is Danïel Mol, electrofysiologisch technicus bij het OLVG, gepromoveerd op zijn proefschrift “Atrial tachyarrhythmias: Toward optimizing detection and invasive treatment”. Hierin worden de opsporing en invasieve ablatiebehandeling van boezemritmestoornissen beschreven. Hierin is data gebruikt vanuit ziekenhuizen zoals aangeleverd aan de NHR.

In het dankwoord van het proefschrift zegt Daniël over die samenwerking: ,,Hierbij wil ik de Nederlandse Hart Registratie bedanken voor het beschikbaar stellen van de data. Vanuit jullie database zijn er drie mooie publicaties gekomen. Saskia Houterman, Michelle van der Stoel en Lisanne Renskers bedankt voor de ondersteuning bij het opzetten van deze studies, de communicatie met de ablatie centra, het extraheren van de data en uiteraard de prettige samenwerking.‘’

In een interview vertelt Daniël meer over zijn bijzondere route naar de promotie: gestart als automonteur en zo zijn passie gevolgd tot technicus in het hartcentrum, en uiteindelijk deze stap. Lees het hele interview op OLVG.nl: ,,Knappe kop: Daniël Mol: van automonteur naar doctor’’.

Promotie Daniel Mol

Samenvatting proefschrift

Atriumfibrilleren (AF) treft miljoenen mensen wereldwijd en zorgt naast een hoge ziektelast voor de patiënt ook voor een grote toename van ziektekosten. Voor het proefschrift zijn de detectie en ablatiebehandeling van deze aandoening onderzocht, verdeeld in drie delen: het eerste deel behandelt de detectie van atriumfibrilleren, waarbij de randvoorwaarden voor effectieve screening binnen een brede populatie met mobiele apparatuur & mogelijkheden van kunstmatige intelligentie aan bod komen. In het tweede deel is gekeken naar het effect van ablatie op de lange termijn.

Tot slot is in het derde deel gekeken naar de veiligheidsuitkomsten van AF-ablatie. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de data zoals door ziekenhuizen aangeleverd bij de NHR. Hiermee is gekeken naar de complicaties en mortaliteit na de behandeling. De analyse leverde een geregistreerde complicatie-incidentie van 3,6% en  30-dagen mortaliteit van slechts 0,05%. Opmerkelijk was het gevonden verhoogde risico op het ontwikkelen van een harttamponade, vasculaire complicaties, en nervus phrenicus paralyse bij vrouwen.

Het proefschrift is vanaf 8 oktober 2022 online te lezen.

Lees het proefschrift