Vacature: Lid Privacycommissie

De Privacycommissie heeft als taak om de Registratiecommissies, welke optreden als gezamenlijke verantwoordelijken namens de ziekenhuizen en de NHR als verwerker instrueren, gevraagd en ongevraagd te adviseren over vragen op het gebied van geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, waaronder de AVG en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo; BW, boek 7, titel 7, afdeling 5).

Per medio 2024 ontstaat een vacature voor lid van de Privacycommissie. 

  • Functietype: Jurist met interesse in privacy
  • Werkzaam: dottercentrum of algemeen ziekenhuis
  • Tijdsinspanning: 4 tot 5 vergaderingen per jaar

Bekijk de hele vacature op de speciale pagina.

Vacature: Lid Privacycommissie