Vacature: Lid Wetenschappelijke Raad

Download deze vacaturetekst als PDF icon-download Created with Sketch.

De Wetenschappelijke Raad

De deadline voor inzenden is verstreken:
Reageren is niet meer mogelijk.

Wetenschappelijk onderzoek is één van de drie pijlers van de NHR, naast registratie en innovatie.
De NHR stimuleert en faciliteert het verrichten van onderzoek op de verkregen data en voert analyses uit. Hierbij zal te allen tijde de onafhankelijkheid en kwaliteit van de NHR voorop moeten staan. Om deze reden is het van belang dat er een Wetenschappelijke Raad binnen de NHR bestaat.

De Wetenschappelijke Raad bestaat uit 7 leden, te weten:

  • 2 cardiologen
  • 2 cardio-thoracaal chirurgen
  • 1 cardio-anesthesioloog
  • 1 epidemioloog
  • 1 NHR-bestuurder met portefeuille wetenschap (voorzitter)

Per heden ontstaat een vacature voor een raadslid met een cardio-anesthesiologische achtergrond.
De leden van de Wetenschappelijke Raad dienen aantoonbare interesse en ervaring te hebben in het beoordelen en doen van wetenschappelijk onderzoek.
De leden van de Wetenschappelijke Raad worden voor 2 jaar benoemd met een mogelijkheid tot verlenging.

Functie

De Wetenschappelijke Raad beoordeelt ingediende aanvragen voor het gebruik van gegevens van de NHR en geeft advies aan de Raad van Bestuur. De Wetenschappelijke Raad vergadert 6x per jaar. De verwachte tijdsinspanning is 4 uur per maand.

Meer informatie over het wetenschappelijke beleid en de huidige samenstelling van de Wetenschappelijke Raad vindt u hier: Wetenschappelijk onderzoek.

Wetenschappelijk Onderzoek

Aanvullende informatie

De deadline voor inzenden is verstreken:
Reageren is niet meer mogelijk.

Over de Nederlandse Hart Registratie (NHR)

De Nederlandse Hart Registratie (NHR) stelt zich tot doel bij te dragen aan de bewaking en bevordering van de kwaliteit van de hartzorg in Nederland. Dit wordt vormgegeven door voor patiënten relevante uitkomsten van behandelingen in beeld te brengen met behulp van door ziekenhuizen aangeleverde data.

Registratiecommissies, met daarin door de Raden van Bestuur van de ziekenhuizen gemandateerde medici, geven inhoudelijk richting aan de kwaliteitsregistraties en vormen een platform voor leren en verbeteren op basis van de data.