VBHC-programma & follow-up programma PM/ICD gaan samen als Waardegedreven Hartzorg programma

Parallel aan het VBHC-programma is het follow up programma PM/ICD is sterk gegroeid. Vanwege de overlap gaan deze projecten samen onder een naam verder. Om verwarring te voorkomen is gekozen voor een nieuwe naam: het Waardegedreven Hartzorg programma (WHZ).

Lopende projecten en nieuwe documenten worden aangepast waar mogelijk, in oudere publicaties of afgeronde projecten kunt u nog de oude namen tegenkomen.

Persbericht: Kwaliteit complexe hartzorg in Nederland volledig transparant

Zoals aangekondigd in juni 2023 zijn ondertussen alle dertig ziekenhuizen die complexe behandelingen uitvoeren aangesloten op het VHBC-programma, nu bekend als het Waardegedreven Hartzorg programma (WHZ). Via de Nederlandse Hart Registratie (NHR) publiceren zij op vrijwillige basis de resultaten: Naast informatie over de eigen geleverde kwaliteit geven deze benchmarks de deelnemers daarmee ook inzicht in de kwaliteit van zorg in andere ziekenhuizen én op landelijk niveau. Met deze patiëntgerichte transparantie op vrijwillige basis is de Nederlandse hartzorg internationaal uniek én geeft zij vooruitstreven invulling aan het concept Passende Zorg.

Lees hier meer over in het eerder gepubliceerde persbericht.

Persbericht: Kwaliteit complexe hartzorg in Nederland volledig transparant