Victor Umans wil de registratielusten laten winnen van de lasten

Victor Umans is al een heel medisch-specialistisch leven bezig met het verbeteren van de cardiologische zorg. Hij was voorzitter van de vereniging Cardiologie, zat in het bestuur van patiëntenvereniging de Harteraad, zat de ‘Gebruikersgroep Chipsoft’ en trad in januari jongstleden toe tot de raad van bestuur van de Nederlandse Hart Registratie.

“Ik ben altijd bezig geweest met innovatie rondom directe patiëntenzorg”, verklaart hij zijn drive. “Daarom werd ik ooit opleider voor verpleegkundig specialisten, heb ik me bezig gehouden met het organiseren van klinische paden en daarom houd ik me nu veelvuldig bezig met de rol van kwaliteitsdata. Het belang daarvan is evident: als we de uitkomsten van onze zorg goed registreren, kunnen we eens in de zoveel tijd terugkijken op wat we gedaan hebben, waar dat toe geleid heeft en daarvan leren. ”
Hij prijst NoordWest Ziekenhuisgroep, waar hij sinds 1995 werkt. “Wij als cardiologen hebben het geluk in een ziekenhuis te werken waar onze innovatieve plannen altijd bespreekbaar zijn geweest en waar we in samenwerking veel van bovenstaande innovaties hebben kunnen realiseren. Dat blijft leuk.”

Dat hij zijn bemoeienis met de NHR juist nu groter heeft gemaakt, heeft volgens Umans te maken met de fase waarin de organisatie verkeert. “De NHR bestaat nu bijna vijf jaar en staat als een huis, met een zevental registraties die allemaal worden gerund door zeer betrokken medisch specialisten. En daarom denken we als bestuur dat nu het moment is gekomen om er wat meer diepgang in te zoeken. Met elkaar het gesprek aangaan over de vraag hoe we tot meer gepast gebruik van middelen kunnen komen – diagnostische testen bijvoorbeeld.

Een andere belangrijke beweging waar het bestuur aan wil bijdragen, is om data niet alleen meer te gebruiken rond cardiologische ingrepen, maar meer en meer ook als middel om de behandeling van chronische ziektebeelden te verbeteren. “Dus niet alleen meer bij dotteren, pacemakers en ICD’s, maar bij zaken als hartfalen of boezemfibrilleren.” En aangezien juist die beide registraties sinds kort ook beschikbaar zijn in de MijnNHR-omgeving, heeft het bestuur vertrouwen dat de NHR in die beweging een serieuze rol kan gaan spelen. “Als we dat goed inrichten, hebben we straks een goed beeld van hoe de zorg bij dergelijke ziektebeelden tot bepaalde uitkomsten leidt.”

Een volgend belangrijk ijkpunt van het bestuur is het verminderen van de registratielast. “De registratie van uitkomstdata leidt niet alleen tot lusten, maar ook regelmatig tot flinke lasten. Om die reden denken wij dat medisch specialisten beter om dienen te kunnen gaan met onze EPD’s, maar de liefde moet ook van de andere kant komen. Ik heb als voorzitter van de Gebruikersgroep Chipsoft veel gesproken met de mensen van deze softwareleverancier, met name om de uitvraag van data uit hun systeem te vergemakkelijken. Maar dat overleg stokt de laatste jaren. We hebben nu vanuit de NHR een voorstel aan Chipsoft gedaan om dat in co-creatie opnieuw op te pakken. Dat gaat echt om ICT-problematiek, die zij op kunnen lossen. Dat is nodig, want anders blijft dataregistratie voor velen vooral een last. En dat frustreert.”
Overigens speelt de koppeling met andere dataverzamelingen – zoals de Dutch Hospital Data – ook een rol in dat streven. “Die koppeling zal mooie nieuwe dingen mogelijk maken, zeker als het gaat om het streven naar passende zorg, maar ook daarbij geldt: de lusten ervan verdwijnen uit het zicht als de technologie niet goed geregeld is.”

Umans kenschetst zichzelf als een verbindend bestuurder, die het netwerk van binnen en buiten de NHR in wil zetten om resultaten te boeken. “Ik zou het geweldig vinden als de NHR kan zorgen dat mijn collega’s daadwerkelijk minder last gaan ervaren van hun registraties. Binnen de verschillende registratiecommissies zie ik dat al gebeuren; ik hoop dat het overal gemerkt gaat worden.”

Twee dingen wil hij koste wat kost gerealiseerd krijgen: “Voornoemde onderhandeling met Chipsoft moet tot resultaat gaan leiden. De NHR spreekt namens 71 ziekenhuizen, waar meer van 1100 cardiologen & 100 cardiochirurgen werken en meer dan 5000 andere medewerkers direct betrokken zijn, plus 1,2 miljoen hartpatiënten die recht hebben op meer inzicht in hun ziektebeeld en ingrepen. Wij hebben gewicht en dat mogen die EPD-leveranciers best beseffen.”
Het andere is het georganiseerd krijgen van een registratieteam in alle ziekenhuizen die het betreft. “In grote centra hebben ze minimaal drie tot vijf mensen om de gedane registraties te checken. Een dergelijk team is overal nodig en ik wil dat dat door alle ziekenhuisbestuurders wordt erkend.”
Hij wil daarbij benadrukken dat de grootte van een centrum niet doorslaggevend hoeft te zijn voor het daadwerkelijk voor elkaar krijgen van een registratieteam. Umans: “Er zijn hele mooie voorbeelden van kleine centra die met enorme betrokkenheid toch een dergelijk team voor elkaar hebben gekregen. Ik zou graag zien dat klinieken actiever aan elkaar laten zien hoe het WEL kan; daar valt nog volop te leren, al was het maar om de eigen ICT-infrastructuur ervoor op orde te krijgen.”

“Patiëntenzorg beter maken is teamwork”, besluit Victor Umans. “Daarvoor dienen we binnen een afdeling gezamenlijk te registreren. En ik wil graag zorgen dat de lusten die daaruit voortkomen de lasten overstijgen. Gelukkig zie ik enorm veel betrokken collega’s die er net zo over denken als ik en geweldige ideeën hebben. Waar mogelijk wil ik die in positie brengen en hen in staat stellen om hun ambities te verwezenlijken.”