Wisseling zomer-wintertijd leidt niet tot toename van dotterbehandelingen voor hartinfarcten in Nederland

Uit eerdere analyses in andere landen blijkt dat de wisseling van zomer- en wintertijd gepaard gaat met een toename van het aantal dotterbehandelingen voor hartinfarcten. In Nederland is hier geen sprake van, concluderen onderzoekers Lineke Derks en collega’s op basis van NHR data.

Het ingaan van zomer- en wintertijd in Nederland is in 1977 geïntroduceerd om energie te besparen. Sindsdien verzetten we op de laatste zondag van maart en oktober de klok. Vanaf 2019 staat de Europese Unie de afzonderlijke lidstaten toe om de zomer- en wintertijd af te schaffen, en is de discussie over het al dan niet opheffen opgelaaid. Een van de argumenten om de klok niet langer te verzetten is het mogelijk nadelige gezondheidseffect.

Uit analyses naar het gezondheidseffect in andere Europese landen komen wisselende uitkomsten. In landen als Zweden en Kroatië is gebleken dat de wisseling van zomer- en wintertijd gepaard gaat met een toename van het aantal hartinfarcten. Terwijl onderzoekers in een Duitse studie geen toename in het aantal acute dotterbehandelingen voor een hartinfarct zagen. Een vergelijkbaar onderzoek was nog niet eerder in Nederland uitgevoerd, maar met behulp van de gegevens beschikbaar binnen de NHR wel mogelijk. Lineke Derks en haar collega’s doken daarom in de NHR data.

Derks: ‘We hebben in ons onderzoek gebruik gemaakt van data van alle uitgevoerde percutane coronaire interventies in de jaren 2015 tot en met 2018. In die jaren zijn ruim 160.000 dotterbehandelingen uitgevoerd, waarvan ongeveer de helft vanwege een acuut hartinfarct. Daarvan vonden er ongeveer 13.000 plaats in de periode rondom het verzetten van de klok’. De onderzoekers vergeleken het aantal dotterbehandelingen vanwege een hartinfarct in de eerste drie dagen en de eerste week na het verzetten van de klok met de periode twee weken voorafgaand en de tweede week na het verzetten van de klok.
‘We zagen geen verschillen in het aantal uitgevoerde procedures, zowel tijdens de wisselingen in de lente als in de herfst. Onze conclusie is dan ook dat het verzetten van de klok niet leidt tot een toename van het aantal dotterbehandelingen in Nederland. In aanvulling hebben we gekeken of dit gold voor wel mannen als vrouwen, en bij beiden was er geen verschil’, aldus Derks.

Lees hier het artikel van onze collega Lineke Derks, et al, gepubliceerd door Netherlands Heart Journal (NHJ).