Vacature Auditsupervisor met aandachtsgebied Transkatheter Hartklepinterventies (THI)

De deadline voor inzenden is verstreken:
Reageren is niet meer mogelijk.

 • Functietype: Medisch deskundige binnen het NHR auditteam
 • Wetenschappelijke discipline: Gezondheidszorg
 • Uren: Gemiddeld 4 uur per maand
 • Werk- en denkniveau: WO

Functiebeschrijving

Als medisch deskundige bij de Nederlandse Hart Registratie (NHR) lever je een belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsbewaking en –bevordering van de hartzorg in Nederland. De NHR voert gedurende het jaar audits uit als extra dienstverlening, om te kunnen ondersteunen bij kwalitatief hoogwaardige dataverzameling in de ziekenhuizen. Deze audits worden uitgevoerd door een auditor die bezoeken brengt aan ziekenhuizen om op uniforme wijze de data te controleren die door deze ziekenhuizen bij de NHR aangeleverd worden. De auditor is verantwoordelijk voor een gestandaardiseerde vastlegging van de audit.

Als medisch deskundige heb je een superviserende, begeleidende en adviserende rol bij de audits. Je bent bij een aantal audits aanwezig om te observeren hoe de audits verlopen en advies te geven voor verbeteringen. Daarnaast treed je als vraagbaak op als er inhoudelijke vragen zijn die de auditor niet kan beantwoorden. Ook als er discussiepunten zijn met de ziekenhuizen kan je als medisch deskundige betrokken worden om dat met elkaar te bespreken en tot een goede oplossing te komen. Aan het eind van een audit bespreekt de auditor de resultaten van de audit met de betrokkenen binnen het ziekenhuis (projectleider en/of datamanager en de betrokken cardioloog of cardiochirurg). Deze nabespreking wordt afwisselend door de auditor alleen, of samen met de medische deskundige gedaan.

Als medisch deskundige ben je onderdeel van het auditteam, binnen het NHR team. Het auditteam bestaat momenteel uit twee auditoren, drie collega medisch experts en een projectleider. Het auditteam evalueert jaarlijks de uitgevoerde audits.

Functie-eisen

We zijn op zoek naar een collega met:

 • relevante werkervaring als interventiecardioloog of cardiothoracaal chirurg specifiek op het gebied van transkatheter hartklepinterventies in verband met geplande audits binnen deze behandelgroep;
 • bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur naar iemand die recent is gepensioneerd (niet langer werkzaam als interventiecardioloog in één van de Nederlandse ziekenhuizen in verband met de ervaren onafhankelijkheid);
 • communicatief vaardig, iemand die gevoel heeft voor de verhoudingen binnen de gezondheidszorg;
 • affiniteit met dataverzameling, -verwerking en –registratie en analytisch denkvermogen;
 • een nauwgezet doortastend karakter, iemand die doorvraagt en zich onafhankelijk, diplomatiek en objectief opstelt;
 • kennis van relevante normen, wetten, voorschriften en affiniteit met kwaliteitszorg en kwaliteitssystemen;
 • integer, eerlijk en handelt professioneel met bevindingen en bewust van geheimhoudingsplicht;

Arbeidsvoorwaarden
Je werkt op oproepbasis en krijgt bij aanvang een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vervolgovereenkomst. De NHR houdt in grote lijnen de CAO Ziekenhuizen aan.

Over de Nederlandse Hart Registratie (NHR)

De Nederlandse Hart Registratie (NHR) heeft als doel om bij te dragen aan de kwaliteitsbewaking en –bevordering van de hartzorg in Nederland. Dit wordt vormgegeven door registratiecommissies te begeleiden, waarin artsen definiëren welke variabelen verzameld moeten worden om de kwaliteit van zorg te kunnen evalueren.

De NHR verzorgt de vertaling van deze variabelen naar handboeken, ondersteunt de inbedding van variabelen in EPD’s, ondersteunt de ziekenhuizen bij de optimalisatie van kwaliteit van data, draagt zorg voor data-analyse en publiceert voor patiënten relevante uitkomsten openbaar. De NHR werkt in nauwe afstemming samen met de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) en de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT), ondersteunt wetenschappelijk onderzoek en voert innovatieve projecten uit om kwaliteit van zorg verder te stimuleren met real-world-data. Het NHR-team bestaat uit circa 10 fte, voornamelijk academisch opgeleide collega’s.

Additionele informatie

De deadline voor inzenden is verstreken:
Reageren is niet meer mogelijk.