NHR Kwaliteitsprijs

Tijdens het NHR symposium wordt de eerste NHR Kwaliteitsprijs uitgereikt: een nieuwe prijs waarmee de NHR meer bekendheid wil geven aan verbeterprojecten in de hartzorg. Het aanmelden van projecten is mogelijk tot 15 mei, waarna een deskundige jury zich buigt over de inzendingen.

De prijs

De NHR Kwaliteitsprijs is een nieuw initiatief van de NHR. Hiermee wil de NHR meer bekendheid geven aan de verbeterprojecten in de hartzorg die dankzij de inzet van u en uw collega’s worden uitgevoerd. Zo wil de NHR waardering geven aan uw inzet en tegelijkertijd ook anderen inspireren om nieuwe verbeterprojecten te starten.

In aanloop naar de bekendmaking tijdens het NHR Symposium worden in totaal drie genomineerden bekend gemaakt. Uit deze drie volgt de uiteindelijke winnaar. Alle genomineerden krijgen (in overleg) uiteraard aandacht tijdens het symposium met ruimte om het project te pitchen, op onze website, LinkedIn en in de nieuwsbrief. De winnaar krijgt daarnaast de NHR Kwaliteitsprijs mee naar huis, met hieraan gekoppeld extra aandacht voor het verbeterproject en krijgt de mogelijkheid om tijdens een themasessie over PDCA cycli in ziekenhuizen het project toe te lichten.

De jury

 • Dr. José Henriques, interventiecardioloog Amsterdam UMC
 • Dr. A.L.P. Markou, cardiothoracaal chirug Isala
 • Mevr. A. Vervoord, directeur Harteraad

Deelnemen

Heeft u een lopend of afgerond verbeterproject in de hartzorg waarin getracht wordt met (kleine) veranderingen de kwaliteit van zorg te optimaliseren? Stuur deze dan in voor de NHR Kwaliteitsprijs! Via onderstaand formulier kunt u aangeven hoe uw project is opgezet. Hierin wordt gevraagd naar de volgende onderwerpen:

 • Beschrijving:
  Geef aan hoe uw project bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg & leven.
 • Meetbaar:
  Hoe worden de (mogelijke) resultaten gemeten en in praktijk gebracht?
 • Innovatief:
  Draagt het project op een vernieuwende manier bij aan de kwaliteit van de zorg?
 • Organisatie:
  Hoe is de structuur van het project ingericht?

Op basis van deze informatie bepaalt de jury wie als eerste de NHR Kwaliteitsprijs verdiend. Mocht een onderdeel minder relevant zijn voor uw project: beschrijf waarom niet. De jury kijkt naar het geheel, er zijn geen knock-out criteria. Uitgangspunt van de prijs is immers het aanjagen van verbeterprojecten in de hartzorg door het delen van kennis en expertise. Met uw deelname inspireert u uw collega’s in de hartzorg om zelf ook verbeterprojecten te starten.

Download het inschrijfformulier en stuur deze uiterlijk 15 mei op naar info@nhr.nl.

Download deelnameformulier NHR Kwaliteitsprijs icon-download Created with Sketch.

Beoordeling en jury

De inzendingen worden beoordeeld door een vakjury, bestaande uit een voorzitter namens de NHR en drie leden met verschillende achtergronden. Zij worden binnenkort bekend gemaakt.

De beoordeling van elk project vindt plaats op basis van de genoemde aandachtspunten meetbaar, innovatief en organisatie.

Tijdlijn

 • Inzenden is mogelijk tot en met 15 mei 2023.
 • Begin juni worden drie genomineerden bekend gemaakt.
 • De uitreiking van de NHR Kwaliteitsprijs vindt plaats op 16 juni 2023, tijdens het NHR Symposium.