St Antonius Ziekenhuis wint NHR Kwaliteitsprijs met multidisciplinair verbeterproject voor boezemfibrilleren

Tijdens het NHR Symposium op 16 juni 2023 heeft het St. Antonius Ziekenhuis de eerste NHR Kwaliteitsprijs gewonnen voor het beste verbeterproject in de hartzorg. Het publiek in de zaal reageerde enthousiast met een groot applaus, en al snel volgden ook reacties van collega’s. Voor Dr. Berber Brouns, Data-analist waardegedreven zorg bij het Hartcentrum van het St. Antonius Ziekenhuis, was het een aangename verrassing om te merken hoezeer het project leeft binnen en buiten het hartcentrum.

Ze wil de waardering die de prijs vertegenwoordigt dan ook graag delen met alle betrokkenen bij het ingezonden project, zowel intern als extern. Want hoewel zij samen met Dr. Jippe Balt, cardioloog van het St. Antonius Ziekenhuis, tijdens het Symposium het gezicht was en de prijs in ontvangst mocht nemen van juryvoorzitter Prof. Dr. Jose Henriques, wil Berber benadrukken dat er een breed team achter het project staat.

NHR Kwaliteitsprijs 2023 - Winnaar St Antionius Ziekenhuis

Het geheel is meer dan de som der delen

De titel van het project, “Het gehele integraal zorgakkoord in één zorgpad boezemfibrilleren”, meer informatie onderaan deze pagina,  geeft al aan dat de verbinding tussen verschillende disciplines en initiatieven centraal staat en zorgt dat onderdelen elkaar versterken. Zo kunnen projecten sneller worden ontwikkeld en de resultaten worden beter.

Als voorbeeld: de gestegen behoefte aan dagbehandelingen kan alleen worden ingevuld door een multidisciplinaire aanpak. Deze verandering in behandelingswijze vraagt weliswaar minder capaciteit ín het ziekenhuis, de mogelijkheden voor telemonitoring moeten gelijktijdig ook worden vergroot. “We kunnen de groeiende zorgvraag op vangen door meer mensen te behandelen en tegelijkertijd betere zorg (thuis) bieden, omdat we vrijwel continu in contact staan met de patiënt. En dat allemaal zonder dat er een groter beroep wordt gedaan op het ziekenhuis(personeel).

Berber adviseert dan ook om breed op zoek te gaan naar samenwerkingen, zowel bij de start van nieuwe projecten maar ook om bestaande verbeterprojecten verder te brengen. Dit betreft de samenwerking met zowel zorgverleners als zorg-ondersteunende diensten, waaronder het planningssecretariaat, data-analisten, de polikliniek, de verpleegkundige en de verpleegkundig specialist, om de behandeling van start tot einde verder te stroomlijnen.

Het aantonen van successen in de zorg is van cruciaal belang. Met een goede data-analyse kunnen we laten zien hoe een multidisciplinaire inzet leidt tot meetbare verbeteringen en het leveren van de best mogelijke zorg aan de patiënt.

Dr. Berber Brouns - Data-analist waardegedreven zorg Hartcentrum St. Antonius Ziekenhuis

Een ander project betreft de samenwerking met Gelre Ziekenhuizen voor een regionaal zorgpad. Dit voorkomt dubbele invoer en vermindert zowel de kosten als de registratielast. Het is belangrijk om dergelijke successen aan te tonen, aangezien het een arbeidsintensief proces is. Met een goede data-analyse kan het totale voordeel beter in kaart worden gebracht. Dit is echter slechts een deel van de vergelijking, omdat het vooral gaat om het leveren van betere zorg aan de patiënt. Bij het St. Antonius Ziekenhuis staat dit altijd centraal: elk project wordt gestart vanuit de intentie voor kwaliteitsverbetering.

Belang van kennisdelen

Toen de NHR Kwaliteitsprijs werd aangekondigd, was het voor Berber en haar collega’s meteen duidelijk dat ze moesten meedingen. Ze zijn betrokken bij meerdere verbeterprojecten en zijn bekend met tal van andere voorbeelden binnen andere vakgroepen. Er moet veel expertise aanwezig zijn, ook bij andere hartcentra. Desondanks was de kennis en interactie met andere centra over dit onderwerp beperkt.

Terwijl Jippe op het podium naast de andere twee genomineerden plaatsnam en het project mocht presenteren, luisterde Berber dan ook aandachtig naar de pitches van de andere twee: LDL on Target, ingezonden door Dr. Karin Arkenbout van Tergooi MC, en Predictie van een gunstige uitkomst (incl. kwaliteit van leven) na TAVI’s, ingezonden door Kim van der Velden namens het Maastricht UMC+.

Elk project was anders en bood interessante aanknopingspunten om verder te verkennen. Berber hoopt dan ook dat de NHR deze prijs in de toekomst blijft uitreiken en zoekt naar manieren om niet alleen dit project, maar ook de andere inzendingen op een andere manier in de schijnwerpers te zetten en daarin meer en meer van elkaars ervaringen te kunnen leren.

Het gehele integraal zorgakkoord in één zorgpad boezemfibrilleren – St. Antonius Ziekenhuis

Het integraal zorgakkoord 2022 beschrijft dat de zorg anders georganiseerd moet worden. In het St. Antonius Ziekenhuis (SAZ) is de zorg voor patiënten met atriumfibrilleren (AF) volgens deze visie ingericht. Elk van deze projecten is losstaand te implementeren, maar de kern van het succes is de integrale aanpak.

St Antonius Ziekenhuis - Zorgpad atrium fibrilleren - Dr. J. Balt
 • Continue PDCA-cycli door multidisciplinaire verbeterteams, betreft o.a. vasculaire complicaties, dagbehandeling en re-ablaties.
 • Eén zorgpad, waarin verwijsbrieven en patiëntkarakteristieken discreet worden geregistreerd, aangevuld met intake, behandelbeleid en ablatiekarakteristieken. Zorgverleners, planning en data-specialisten werken gecentraliseerd.
 • Thuismonitoring; ritme-opnames op afstand tot een jaar na ablatie.
 • Inzet verpleegkundig specialisten met, op indicatie, supervisie van artsen;
  • Poli nieuwe AF-patiënten
  • Electrocardioversies (ECV)
  • Ontslag; short-stay en geplande ablaties
 • Kwaliteit-van-leven-vragenlijst vóór en één jaar na ablatie. In de spreekkamer wordt het te verwachten behandeleffect besproken en geëvalueerd, o.b.v. patients-like-me.
 • Online anamnese vóór poli-consult, waardoor het intakegesprek kan focussen op bespreekpunten en behandelmogelijkheden.
 • Regionaal Zorgpad Gelre; informatie uit thuismonitoring gedeeld met Gelre, 3 en 12 maanden nadat de ablatie is uitgevoerd in het SAZ. Financiering via prestatiegelden voor thuismonitoring, slechts één follow-up DBC (in Gelre, niet SAZ).
 • Patiëntparticipatie met spiegelgesprekken; leren van patiëntervaringen en identificeren verbeterpotentieel.
 • Complicatiebesprekingen; leren van casussen en trends over de jaren.