Persbericht SKR: Uitkomstinformatie van kwaliteitsregistraties zorgt voor verbetering van patiëntzorg.

Uitkomstinformatie van kwaliteitsregistraties is een essentieel onderdeel van kwaliteitsverbetering in de zorg. Artsen gebruiken deze data steeds intensiever om de resultaten structureel in beeld te brengen, verbeterpunten te bespreken en verbeterprojecten te starten. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport ‘Toepassing van uitkomstinformatie voor kwaliteitsverbetering in de zorg’ van de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) waar wij als organisatie bij zijn aangesloten.  

Dit onderzoek is uitgevoerd onder centra deelnemend aan onze en andere registraties, zoals de registraties Nederlandse Hart Registratie (NHR), Landelijke Registratie Orthopedische Interventies (LROI), Nefrovisie, Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) en Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) middels vragenlijsten en interviews.  

Doel van dit project: onderzoeken hoe centra uitkomstinformatie van de diverse registraties toepassen in verbetercycli. Dit onderzoek is uitgevoerd onder centra deelnemend aan de registraties Nederlandse Hart Registratie (NHR), Landelijke Registratie Orthopedische Interventies (LROI),  Nefrovisie, Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) en Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) middels vragenlijsten en interviews. De uitkomsten hiervan zijn met het Health Outcomes Management Evaluation (HOME) model verder in kaart gebracht.

“Het onderzoek laat duidelijk zien dat een betrouwbare kwaliteitsregistratie bijdraagt aan het starten van verbeterprojecten in de centra en daarmee aan de continue verbetering van de zorg”, zo geeft dr. Niki Medendorp aan, namens de NHR als projectleider betrokken bij dit onderzoek, “het is mooi om te zien dat dankzij intensieve bijdragen, van data-invoer tot analyse, zoveel waardevolle inzichten naar voren komen”.

Lees het hele persbericht op SKR-Zorg.nl
Rapport: Online versie & PDF

Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR)

De Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) is een samenwerkingsplatform van kwaliteitsregistraties en vertegenwoordigt 80% van de Nederlandse kwaliteitsregistraties.

SKR-Zorg.nl