NHR Symposium 2024:
Datagedreven Netwerken

Vrijdag 28 juni 2024, 13.00 – 16.30 uur, ntb, Utrecht

Op vrijdag 28 juni 2024 vindt het jaarlijkse NHR Symposium plaats. Zoals elk jaar bieden we u een compact programma met alle ruimte om te netwerken. Ook de NHR Kwaliteitsprijs en de postersessie voor wetenschappelijk onderzoek krijgen een vervolg. Op deze pagina volgt het programma zodra bekend en meer informatie. 

U kunt zich nu al aanmelden. U ontvangt dan het programma zodra bekend en bent verzekerd van een plek op vrijdag 28 juni 2024.

Aanmelden

Terugblik NHR Symposium 2023: “Passende Hartzorg”

Het thema in 2023 was Passende Hartzorg. In twee blokken, kwaliteit en onderzoek, kreeg u meer informatie over hoe de NHR registraties ingezet worden om invulling te geven aan het concept Passende Zorg.

NHR Kwaliteitsprijs voor beste verbeterproject

Als afsluiter van het symposium is de eerste NHR Kwaliteitsprijs uitgereikt: een nieuwe prijs waarmee de NHR meer bekendheid wil geven aan verbeterprojecten in de hartzorg. De NHR Kwaliteitsprijs krijgt dit jaar een vervolg, meer informatie volgt.

Postersessie wetenschappelijk onderzoek

Tijdens het netwerkgedeelte van het symposium waren ook vele onderzoekers aanwezig met een poster. Ook dit jaar willen we wetenschappelijk onderzoek onder de aandacht brengen. Deze postersessie krijgt daarom ook dit jaar weer een plek in aangepaste vorm.

Lees meer over het NHR Symposium 2023