NHR Symposium 2023:
“Passende Hartzorg”

Vrijdag 16 juni 2023, 13.00 – 16.30 uur, Tivoli Vredenburg, Utrecht

Op vrijdag 16 juni 2023 vond het jaarlijkse NHR Symposium plaats. Zoals elk jaar boden we u een compact programma met alle ruimte om te netwerken, maar ook twee nieuwe elementen: de NHR Kwaliteitsprijs en een postersessie voor wetenschappelijk onderzoek. Op deze pagina vindt u het programma en meer informatie. 

Thema: Passende Hartzorg

Het thema dit jaar: Passende Hartzorg. In twee blokken, kwaliteit en onderzoek, kreeg u meer informatie over hoe de NHR registraties ingezet worden om invulling te geven aan het concept Passende Zorg. Een veelbesproken onderwerp. We zijn dan ook blij te melden dat we twee vooraanstaande experts bereid zijn geweest om als keynote sprekers hun visie te delen: Peter Siebers (Zorginstituut Nederland) en Jolien Roos (Dutch CardioVasculair Alliance).

Beide keynotes werden gevolgd door een paneldiscussie met experts uit de hartzorg in Nederland. Zij gingen het gesprek aan hoe data die beschikbaar is binnen de NHR te gebruiken is voor kwaliteitsverbetering en wetenschappelijk onderzoek.

Nieuw: NHR Kwaliteitsprijs voor beste verbeterproject

Als afsluiter van het symposium is de eerste NHR Kwaliteitsprijs uitgereikt: een nieuwe prijs waarmee de NHR meer bekendheid wil geven aan verbeterprojecten in de hartzorg. De jury heeft de drie genomineerden projecten gekozen. Zij kregen de ruimte om hun inzending te pitchen op het symposium, waarna de winnaar bekend is gemaakt. De genomineerde verbeterprojecten zijn:

 • LDL on target
  Tergooi MC, ingezonden door Dr. Karin Arkenbout
 • Predictie van een gunstige uitkomst (incl. kwaliteit van leven) na TAVI’s
  Maastricht UMC+, ingezonden door Kim van der Velden
 • Het integraal zorgakkoord voor atriumfibrilleren onder één dak
  St. Antonius Ziekenhuis, ingezonden door Berber Brouns, PhD.

De juryleden zijn:

 • Dr. José Henriques, interventiecardioloog Amsterdam UMC
 • Dr. A.L.P. Markou, cardiothoracaal chirug Isala
 • Mevr. A. Vervoord, directeur Harteraad

De winnaar: St. Antonius Ziekenhuis

De eerste winnaar is het St. Antonius Ziekenhuis met het verbeterproject “Het gehele integraal zorgakkoord in een zorgpad boezemfibrilleren”. Volgens de jury een inspirerend voorbeeld hoe een complete visie en aanpak kan worden ontwikkeld waarbij data uit de kwaliteitsregistratie een belangrijke basis vormen en verschillende deelprojecten gebundeld worden.

Dutch Health Week

Het NHR Symposium is aangesloten bij de Dutch Health Week (DHW): Utrecht is van maandag 12 t/m zaterdag 17 juni een week lang dé plek waar zo’n vijftienduizend deelnemers aan ruim twintig evenementen werken aan toegankelijke zorg en gezondheid voor iedereen.

Dit is hét health event waar professionals uit de zorg en life sciences nieuwe kennis opdoen en ervaringen uitwisselen. Dutch Health Week is daarmee het grootste evenement voor de gezondheidszorg in 2023.

Programma DHW

Programma

Het programma bestond uit twee blokken met elk een keynote en een paneldiscussie. Daarnaast was er alle ruimte om te netwerken en ontmoeten en is afgesloten met de NHR Kwaliteitsprijs.

Inloop & ontvangst

Vanaf 13:00 uur was u welkom in Tivoli Vredenburg.

Wetenschappelijk onderzoek

Met een keynote en paneldiscussie met experts uit de hartzorg in Nederland kreeg u een beeld hoe zij data die beschikbaar zijn binnen de NHR gebruiken voor kwaliteitsverbetering en wetenschappelijk onderzoek. Dit deel werd namens de NVT geleid door Dhr. Edgar Daeter (cardiothoracaal chirurg St. Antonius Ziekenhuis).

13:30 – Opening & inleiding door NHR
13:40 – Keynote: Prof. Dr. J. Roos-Hesselink, DCVA.
14:00 – Paneldiscussie

  • Dhr. R. Adrichem, arts-promovendus Erasmus MC
  • Dr. H. de Beaufort, AIOS Cardiochirurgie St. Antonius Ziekenhuis
  • Dr. J. Schaap, cardioloog Amphia Ziekenhuis
  • Dr. M. Voskuil, cardioloog UMC Utrecht

14:30 – 15:00 – Pauze, netwerkmoment en postersessie.

Kwaliteit

Na een korte pauze, waarin u de tijd had om te netwerken en de wetenschappelijke posters te bekijken, ging het programma verder met het blok kwaliteit. Dit onderdeel, met namens de NVVC als voorzitter Dr. Michelle Michels (cardioloog Erasmus MC), ging onder andere in op de vraag hoe kwaliteitsinformatie ingezet kan worden bij het werken aan verbeterdoelen en het opzetten van verbeterprocessen.

15:00 – Inleiding door NHR
15:10 – Keynote: Dhr. P. Siebers, Zorginstituut Nederland
15:30 – Paneldiscussie

 • Dr. K.E. Arkenbout, cardioloog Tergooi MC
 • Dr. A. Maass, cardioloog UMCG
 • Drs. J. Wigmans, partnership expert Harteraad

NHR Kwaliteitsprijs & afsluiting

16:00 – Samenvatting dag door voorzitter
16:15 – NHR Kwaliteitsprijs 2023
16:30 – Netwerkborrel

Accreditatiepunten

 • NVVC: 3.
 • NVT: 3
 • NVHVV: 3.

Indien u uw BIG-nummer invoert, dan zullen wij dit delen met uw vereniging zodat uw accreditatiepunten kunnen worden toegekend. Wilt u graag accreditatiepunten bij een andere wetenschappelijke vereniging aanvragen? Op verzoek krijgt u na afloop een certificaat van deelname om in te dienen bij uw wetenschappelijke vereniging.

Blijf op de hoogte

Als eerste op de hoogte zijn van het programma van het Symposium 2024? Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief of volg NHR op LinkedIn.

NHR op LinkedIn