Terugblik online themasessie: Vertalen van data naar verbeterprojecten

Ben je als arts, manager, kwaliteitsmedewerker, datamanager of op een andere manier intern betrokken bij de vormgeving van verbetercycli? Dan was je van harte welkom om deel te nemen aan de tweede themasessie over verbetercycli op 5 juli 2023. Samen de NVVC & NVT organiseerde de NHR deze online bijeenkomst waarbinnen de betrokkenen uit ziekenhuizen met elkaar kennis en ervaring kunnen delen over het inrichten van een proces om uitkomstinformatie optimaal te benutten voor kwaliteitsverbetering.

In deze tweede sessie werd een verdiepingsslag geslagen naar hoe je kan leren van data, welke leerstrategieën er zijn en succesvol kunnen zijn en hoe je data vertaalt naar een verbeterproject. Net zoals tijdens de eerste sessie zijn verschillende personen uit ziekenhuizen aan het woord gekomen om hun ervaringen te delen.

Terugkijken webinar

Agenda

  • 18.00 – Opening
    • Victor Umans namens NHR
  • 18:05 – Presentaties
  • 18:50 – Paneldiscussie
  • 19:25 – Afsluiting & evaluatie

Sprekers en panelleden

Klik op de naam van de spreker om direct naar het fragment te gaan.

  • Dr. Wim Stooker (OLVG, start 30″10) presenteerde de ervaringen met verbetercycli aan de hand van twee verbeterprojecten: verminderen pericardeffusies en reductie diepe sternumwondinfecties.
  • Dr. Gijs van Steenbergen (Catharina Ziekenhuis, start 43″30) gaf een inkijkje in hoe het hartcentrum in het Catharina waardegedreven verbetert middels zorgevaluatie.
  • Yuri Blaauw (UMCG, start 5″25) namens de NVVC Commissie Kwaliteit & Cyril Camaro (Radboudumc, start 14″27) namens de NVVC Beroepsbelangen commissie over o.a. hoe deze sessie aansluit bij het kwaliteitsbeleid van de NVVC.

Derde onderdeel van het PDCA-cyclus project

Deze themasessies zijn het derde onderdeel van een project over de PDCA-cyclus, een samenwerking met NVVC & NVT. In gesprekken met ziekenhuizen werd duidelijk dat er behoefte is aan het uitwisselen van kennis en ervaring bij het organiseren van een effectieve PDCA-cyclus op basis van data verzameld binnen o.a. de NHR. Een verslag van de eerdere themasessie ‘Starten van een verbeterproject’ vindt u hier.

Victor Umans, Raad van bestuur NHR, benadrukt het belang van deze thema sessie voor vakgroepen: “Middels deze bijeenkomst en eventuele toekomstige bijeenkomsten biedt de NHR een uniek platform voor vakgroepen om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen over het organiseren van een effectieve PDCA-cyclus op basis van data verzameld binnen o.a. de NHR. Wij hopen vakgroepen inspiratie te bieden en nét het spreekwoordelijke duwtje in de rug te geven om intern aan de slag te gaan met verbetercycli.”