Nieuwsoverzicht

Persbericht: Hart & Vaatcijfers heeft een vernieuwde website

Lees verder

Registratie HF/AF: ‘Het is D-day’

Lees verder

NHR-data helpen onderzoek naar pacemaker-afhankelijkheid

Lees verder

Alexander Maass: Kwetsbaarheid leidt tot zinnige verbeterdoelen

Lees verder

Victor Umans wil de registratielusten laten winnen van de lasten

Lees verder

Eerste huisartsen sluiten aan bij NHR om kwaliteit van hartzorg te meten en verbeteren

Lees verder

Oproep van NVVC om zich te melden bij klachten leidde tot herstel in ziekenhuispresentaties voor Acuut Coronair Syndroom

Lees verder

Wisseling zomer-wintertijd leidt niet tot toename van dotterbehandelingen voor hartinfarcten in Nederland

Lees verder

Uitkomsten van klep-in-klep TAVI en redo-SAVR bij patiënten met een gedegenereerde biologische aortaklepprothese niet verschillend in Nederland

Lees verder

Landelijke registratie van patiënten met cardiogene shock

Lees verder